Een coaching is als volgt opgebouwd

Een coaching is als volgt opgebouwd

Een coaching is als volgt opgebouwd

Intakegesprek

Het intake gesprek is vrijblijvend en duurt gemiddeld anderhalf uur. In dit gesprek komt de aanleiding van je komst uitgebreid aan bod en gaan we op zoek naar de eerste coachvraag. Bovendien is het belangrijk te onderzoeken of er wederzijds vertrouwen is en of ik ook daadwerkelijk kan helpen bij deze vraagstelling.

Het Coachtraject

Als we samen besluiten een coachtraject in te gaan, stellen we een coachplan op waarin we je persoonlijke doelen beschrijven. Hierdoor is het mogelijk om op een later tijdstip terug te kijken. Heel vaak komt het overigens voor dat de oorspronkelijke vraag moet worden bijgesteld en de oorspronkelijke doelen veranderen. Dat is juist een teken van groei. De eindbestemming is niet het doel, maar de reis ernaar toe. Het betekent dat er nieuwe inzichten zijn ontstaan en er van daaruit weer acties worden ondernomen.
De gesprekken vinden plaats in een open en eerlijke sfeer. Waar nodig confronterend, maar altijd met zorg voor de cliënt
De duur van het coachtraject is afhankelijk van de coachvraag. Mijn ervaring is dat er gemiddeld 5 tot 10 gesprekken nodig zijn om verandering te ervaren en dichter bij jouw doelstellingen te komen. De gesprekken vinden vaak met een tussenpose van 2 tot 4 weken plaats.

Evaluatie

Ik werk met reflectieformulieren. Dit is een krachtige methode om de belangrijkste inzichten van een sessie vast te leggen. Bovendien wordt op deze manier groei, zichtbaar. Ook gebruik ik deze om aan het begin van een volgend gesprek even stil te staan bij de afgelopen week/weken. Na een coachingtraject volgt een evaluatiegesprek. Hierin wordt samen beoordeeld of de doelstellingen zijn bereikt. Ook wordt gekeken of een vervolgtraject wenselijk is.