Coaching

Coaching is een begeleidingsmethode waarbij loopbaan-, persoonlijkheid-, en ontwikkelingsvraagstukken het vertrekpunt zijn. Het doel hiervan is de cliënt te helpen zijn kwaliteiten te ontdekken en te benutten zodat hij/zij zo effectief mogelijk kan functioneren. Belangrijk hierbij is dat bij coaching de mogelijkheden van de toekomst centraal staan, niet de fouten uit het verleden. 

Als coach help ik door middel van gesprekken bij het proces van bewustwording op het gebied van de coachvraag. Daarbij begeleid ik de cliënt bij het ontdekken van zijn eigen aandeel hierin. Ik ga er vanuit dat iedereen zelf zijn eigen antwoorden bij zich draagt en ik zorg ervoor dat je daar weer mee in contact komt. Op deze manier ben je in staat weer `bestuurder` te worden (in plaats van `passagier`) van je eigen leven. Pas als je je ergens van bewust bent kan je er iets aan doen. Dat is de sleutel tot groei en blijvende verandering. 

Dit is een intensief (en vaak ook prachtig) proces waarin geleerd word stil te staan bij werkelijke behoeftes en deze met behulp van concrete doelstellingen om te zetten in acties.

Een coachtraject is als volgt opgebouwd: